info

DRIFT is een ontwikkelingsplatform voor jonge podiummakers in Gent, dat opgericht werd in mei 2015. Daarmee vervult DRIFT een nood die sterk leeft bij artiesten en binnen Gent, waar geen andere werkplaatsen of managementbureaus bestaan die de ondersteuning van deze kunstenaars op zich nemen.
DRIFT wil jonge makers de ruimte, tijd en input geven die ze nodig hebben. DRIFT wil het ‘gat’ dichten tussen opleiding en werkveld, een web creëren tussen artiesten van een nieuwe generatie, bruggen slaan tussen artiesten en huizen, de visibiliteit van de kunstenaar stimuleren, artistieke en zakelijke expertise delen, een correcte vergoeding voor kunstenaars nastreven en relevante samenwerkingsverbanden aangaan.

DRIFT
– ondersteunt de artistieke en zakelijke ontwikkeling van jonge artiesten
– focust op makers werkzaam in het brede podiumkunstenveld in Gent
– legt verbindingen tussen artiesten onderling en tussen artiesten en professionele partners
– creëert mogelijkheden voor ontmoeting, kennisdeling en experiment
– ondersteunt de trajectbegeleiding van een aantal beloftevolle artiesten op tijdelijk-structurele basis

DRIFT werkt
• artist-centered. DRIFT stelt kunstenaarspraktijken en -noden centraal.
• flexibel. DRIFT levert maatwerk.
• holistisch. DRIFT benadert de kunstenaarspraktijk in zijn totaliteit.
• artist-empowering. DRIFT is kennisdeler i.p.v. dienstverlener. De artistieke autonomie van de artiest staat centraal.
• complementair en faciliterend. DRIFT vult aan op en legt verbindingen met bestaande organisaties en initiatieven.

organiseert

LAB
Vrijplaats voor experiment, ontmoeting en uitwisseling van artiesten voor/tijdens het creatieproces.

OP DRIFT
Ad hoc-creatiesessies waarin artistieke talen elkaar kruisen en uitmonden in hogedruktoonmomenten bij In de Ruimte.

DE AVONDEN
Leessalon ism NTGent voor (hedendaags) repertoire en nieuwe stukken

ANDERE

ondersteunt

in seizoen 2016-2017

buren
Het Kwartier
Laura Vroom & Linde Carrijn
Lize Pede & Tiemen Van Haver
l’hommmm
Maxim Storms & Lobke Leirens / Ballet Dommage
STAU
Yinka Kuitenbrouwer & Kirsten Marien

DRIFT coacht in 2016-2017 Compagnie De Kolifokkers, Corpus Ca, Darya Gantura, Jolien Naeyaert, Leontien Allemeersch, playField en andere.

partners

CAMPO, De Expeditie, De Grote Post, De Werf/Vrijstaat O, fABULEUS, Feikes huis, Het Nieuwstedelijk, In de Ruimte, Jong Gewij (Kloppend Hert), KASK School of Arts Gent (Autonome Vormgeving & Drama), Klein Verzet, Kopergietery, Les Ballets C de la B, LOD, LUCA School of Arts campus Gent (Grafisch Ontwerp, Illustratie en Mixed Media), Minard, NTGent, Open Doek, Rataplan, SPIN, stad Gent, Theaterwetenschappen UGent, Ultima Thule, Vincent Company, Vooruit, wp Zimmer, 0090.

contact

DRIFT vzw
info@driftvzw.be

Algemene en artistieke coördinatie:
Ruth Mariën
ruth@driftvzw.be
0497/186317

Algemene ondersteuning:
Charline Stoelzaed
charline@driftvzw.be
0474/503959

Kantoor:
CAMPO Victoria
Fratersplein 7
9000 Gent

Maatschappelijke zetel:
Eliaertsstraat 28
2140 Borgerhout

Ondernemingsnummer:
633756230 (vrijgesteld van BTW)

Rekeningnummer:
BE06001766954222
BNP Paribas Fortis

Raad van Bestuur:
Imke Vannuffelen, Wim Viaene, Evelyne Coussens, Wim Lambrecht, Marijn Lems

Artistieke Adviesraad:
Evelyne Coussens, Stijn Devillé, Dries Douibi, Sarah Eisa, Naomi Kerkhove, Maarten Soete

Ontwerp: Laurent Bosteels
i.s.m. http://www.grafischontwerpgent.be

DRIFT houdt ermee op

DRIFT, het Gentse ontwikkelingsplatform dat jonge podiumkunstenaars artistieke en zakelijke trajectondersteuning biedt, ziet zich genoodzaakt haar activiteiten stop te zetten naar aanleiding van de recente projectsubsidiebeslissing van de Vlaamse Gemeenschap. Met een goed/zeer goed-advies valt DRIFT voor de 3e keer op rij -net als bij de structurele ronde- uit de boot wegens onvoldoende middelen binnen het kader van het Kunstendecreet.

DRIFT ondersteunde de afgelopen jaren beloftevolle jonge makers als Maxim Storms, Lobke Leirens, Yinka Kuitenbrouwer, l’hommmm, Het Kwartier, buren, Ballet Dommage, STAU, Lize Pede, Tiemen Van Haver, Kirsten Mariën, Laura Vroom, Linde Carrijn en adviseerde diverse andere artiesten (playField, Compagnie De Kolifokkers, Jolien Naeyaert, Mathilde Strijdonk e.a). Met de hulp van DRIFT konden deze artiesten een mooi parcours afleggen, zo getuige bv de selecties voor Circuit X en TAZ, diverse prijzen, mooie presentatieplekken en een bijna vlekkeloos projectsubsidietraject. Daarnaast ontplooide DRIFT ook een inhoudelijk luik, met o.a. repertoirelezingen i.s.m. NTGent, een LABwerking in Vooruit, en enkele presentatiemomenten bij In de Ruimte.

DRIFT komt met haar werking tegemoet aan belangrijke beleidsprioriteiten van minister Gatz: de kunstenaar centraal stellen, versnippering aanpakken, de positie van de kunstenaar duurzaam versterken met aandacht voor jong talent. De beoordelingscommissies bevestigen dit en noemen DRIFT “een sterk concept en een broodnodig initiatief”. Dit beargumenteren ze in hun adviezen aan de minister onder meer als volgt: “DRIFT vervult een nood die leeft bij jonge artiesten en doet dit op een doordachte manier in de vorm van een volledige en duurzame artistieke en zakelijke trajectbegeleiding.” Ze erkennen ook de noodzaak van DRIFT op lokaal niveau en haar positie binnen het veld: “DRIFT heeft in het Gentse absoluut een meerwaarde. Daar zijn immers heel wat sterke kunstrichtingen met veel uitstroom maar is er geen werkplaats/alternatief managementbureau voor podiumkunsten. Een initiatief als DRIFT is dus geen overbodige luxe.”

Helaas krijgt dit initiatief, dat tot nog toe volledig op vrijwillige basis gerund werd, geen kans om zich verder te ontwikkelen. Het in de visienota beloofde “dynamisch ondersteuningsbeleid … met voldoende rust voor projecten en vernieuwing” blijkt helaas in de praktijk nog ver weg. Pijnlijk voor DRIFT, maar vooral zeer jammer voor de jonge kunstenaars die nu opnieuw een waardevol ondersteuningsplatform zien wegvallen.

De reeds aangegane engagementen met artiesten voor seizoen 2017-2018 worden nog zo goed als mogelijk afgerond.

To DRIFT in mei-juni

1-2 mei – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, De Brakke Grond, Amsterdam (NL)
2-6 mei – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, CC De Warande, Turnhout
5 mei – buren
Confusion of Tongues (Dry Reading), 019, Gent
6 mei – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, CC De Adelberg, Lommel
6 mei – Tiemen Van Haver
Regarding The shame of Others, Brutalavista, Brugge
7-8 mei – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, Kopergietery, Gent
18-20 mei – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, CC Westrand, Dilbeek
19-22 mei – buren
Open Studios, HISK, Gent
25 mei – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, CC Brasschaat
26-28 mei – Yinka Kuitenbrouwer
One Hundred Homes, Brighton Festival, Brighton (UK)
31 mei-3 juni – Yinka Kuitenbrouwer
One Hundred Homes, Jersey Arts Centre, Jersey (UK)

9 juni – Maxim Storms
Brother Blue (toonmoment), Campo, Gent
30 juni – l’hommmm
First (toonmoment), Dansand, Oostende

8 mei 2017 19:00

NTGent

De Avonden

Op maandag 8 mei lezen we samen de theaterbewerking van de roman Onderworpen van Houellebecq. De bewerking werd geschreven door Jeroen Versteele en ging vorig weekend in première in NTGent in een coproductie met Action Zoo Humain.

François’ verhaal ontvouwt zich in het Frankrijk van de nabije toekomst dat zonder veel slag of stoot onder islamitisch bewind komt, met alle gevolgen van dien. Openlijk stelling innemen doet hij amper, daarvoor boeit politiek hem te weinig. Hij observeert, stelt vast hoe de dingen zich voltrekken en wankelt daarbij steeds tussen twijfel en hoop.  (…) Zijn streefdoel is in wezen zeer basaal: een zo comfortabel mogelijk leven leiden. Geen gedoe, geen gezeur. Als dat inhoudt dat hij zich het best kan onderwerpen aan de islam, vooruit dan maar. (…)

(Virginie Platteau / fragment uit rekto:verso n°66)

3 april 2017 19:00

NTGent

De Avonden

Bash: Latter-Day plays is a collection of three dark one-act plays written by Neil LaBute. Each play is an exploration of the complexities of evil in everyday life, and two of the works, “iphigenia in orem” and “medea redux” have direct Greek influence, specifically that of Euripides. In production, these three short mono-duet dramas are sometimes presented in varying orders and sometimes omitting one or two of the works.

20 maart 2017 19:00

NTGent

De Avonden

In MEN. bevraagt BOG. de mening en de mogelijkheid het met elkaar (on)eens te zijn. MEN. staat voor mensen, voor wat men vindt. Een analyse van, een ode aan en een aanklacht tegen de mening.

BOG. maakt theater vanuit het verlangen naar overzicht, naar een objectieve blik. Naar het benoemen, het uitzoomen, het rangschikken, het uitstallen en opsommen van alles waar de mens vat op tracht te krijgen, maar te groot is om vast te pakken.

6 maart 2017 19:00

NTGent

De Avonden

In Triple Trooper Trevor Trumpet girl tekent Tine Van Aerschot de wonderlijke, grappige en melancholische wereld op van ene Trevor Wells. Trevor komt aan het woord via fragmenten uit zijn dagboek dat naast bizarre krantenberichten en Trevors bespiegelingen daaromtrent ook uitgebreide beschrijvingen bevat van de meest futiele gebeurtenissen. In het fijne gezelschap van Tine Van Aerschot herself.

To DRIFT in maart-april

28 februari – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, Krokusfestival, Hasselt
1 maart – l’hommmmm
Funf leichte Tanzspiele, Vooruit, Gent
2 maart – l’hommmmm
Funf leichte Tanzspiele, Vooruit, Gent
2 maart – Corpus Ca
Het Schervengeluk, Spinrag, Kortrijk
3 maart – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, Spinrag, Kortrijk
4 maart – Linde Carrijn & Laura Vroom
Festoen, KRAAKfestival, Beursschouwburg, Brussel
8 maart – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, CC Brasschaat
14 maart – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, CC Bree
15 maart – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, CC Harelbeke
18 maart – Ballet Dommage x fABULEUS
Klutserkrakkekilililokatastrof, OPEK, Leuven (nadien op tournee. Speeldata: www.fabuleus.be)
18 maart – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, DE MAAN, Mechelen
19 maart – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, DE MAAN, Mechelen
20 maart – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, CC Roeselare
20 maart – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, Stadsschouwburg, Utrecht
 (NL)
21 maart – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, CC Dendermonde
22 maart – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, CC Leuven
23 maart – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, CC Leuven

24 maart – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, Arenbergschouwburg, Antwerpen

24-26 maart – buren
Antichambre, CC De Schakel, Waregem

25 maart – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, Arenbergschouwburg, Antwerpen

26 maart – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, CC Kruispunt, Diksmuide
27 maart – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, CC Boom
30 maart – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, CC Kortrijk
30 maart – De Polen (met Geert Belpaeme)
The Act of Dying, Vooruit, Gent
31 maart – De Polen (met Geert Belpaeme)
The Act of Dying, Vooruit, Gent

4 april – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, De Kring, Roosendaal (NL)
5 april – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, De Lawei, Drachten (NL)
8 april – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, privé-voorstelling in een huiskamer, Brakel
19 april – buren
Boekvoorstelling Confusion of Tongues, Sint-Lucas, Gent
19 april – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, Rataplan, Borgerhout
20 april – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, Rataplan, Borgerhout
21 april – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, De Maan, Mechelen
23 april – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, CC Mortsel
23-27 april – Playfield
Timeline, op locatie, centrum Gent
24 april – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, CC Mortsel
25 april – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, CC Torhout
27 april – Het Kwartier
De schaar van de tsaar, CC Wilrijk
29 april-3 mei – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, De Brakke Grond, Amsterdam (NL)

6 februari 2017 19:00

NTGent

De Avonden

Op maandag 6 februari treffen we elkaar om samen de tekst Arabische Nacht van Roland Schimmelpfennig te lezen. Een tekst van een Duitse angry young man over een zwoele nacht in een appartementsgebouw, waar waarheid en fantasie steeds meer door elkaar beginnen lopen.

To DRIFT in januari-februari: 4 premieres!

22 januari – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, De Harmonie, Leeuwarden (NL)
25 januari – Yinka Kuitenbrouwer, Montignards
HTS 52, Monty, Antwerpen
28-29 januari – Laura Vroom
Sauerkraut, Chambres D’O, Oostende
29 januari – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, CC Evergem

1 februari – Maxim Storm & Lobke Leirens

Another One, Vooruit, Gent – PREMIERE
1-2 februari – Compagnie De Kolifokkers
De heer Bonifakius en zijn groots levenswerk, Bij’ De Vieze Gasten, Gent – PREMIERE
3-4 februari – Maxim Storms & Lobke Leirens
Another One, Arenbergschouwburg, Antwerpen
5 februari – l’hommmm
Funf leichte Tanzspiele, Concertgebouw, Brugge – PREMIERE
11-12 februari – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, CC Ter Vesten, Beveren
17 februari – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, Het Gasthuis Aarschot
18 februari – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, CC Nova, Wetteren

18 februari – Linde Carrijn & Laura Vroom
Festoen, Nagt, Knokke-Heist
19 februari – STAU
KIER, 30CC, Leuven
25 februari – STAU
KIER, De Warande, Turnhout
25 februari – Het Kwartier
De Schaar van de Tsaar, DEStudio, Antwerpen – AVANTPREMIERE
28 februari – Het Kwartier
De Schaar van de tsaar, Krokusfestival, Hasselt – PREMIERE

To DRIFT in november-december

24 september-18 december – buren
Surprise tentoonstelling, Netwerk Aalst
3 november – Laura Vroom
Sauerkraut, RoomService, Wageningen
4 november – l’hommmm
Sprachspiel, Krikrak, De Werf, Brugge
4-5 november – Laura Vroom
Sauerkraut, Klein Venijn, Gent
7 november – DRIFT
De Avonden, Akaaremoertoe Bahikoeroe (Barbara Claes), NTGent
7-8 november – l’hommmm 
Fünf leichte tanzspiele für das neue materialismus (publiek toonmoment), Arca, Gent
10-11 november – l’hommmm
Fünf leichte tanzspiele für das neue materialismus (publiek toonmoment), Vaartdijk 86, Mechelen
7-30 november – Kirsten Mariën
Tape It – diverse scholen en jeugdcentra, ism CC Mechelen
20 november – Yinka Kuitenbrouwer
One Hundred Homes, Groningen (NL)
21-24 november – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, Jonge Harten,Groningen (NL)
24 november – Tiemen Van Haver en Lize Pede
Simple Song, WIP#6, Rataplan, Antwerpen
27 november – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, Salon Bombardon, Schaarbeek

1-2 december – Tiemen Van Haver en Lize Pede
Of Paul had er niet moeten zijn, NTG Minnemeers, Gent
3 december – Yinka Kuitenbrouwer
HonderdHuizen, CC De Meent, Beersel
5 december DRIFT
De Avonden – Messen in Hennen (David Harrower), NTGent
15 december – buren ism Robbert&Frank
The Pursuit of the Gentlemen’s Gentlemen, Croxhapox, Gent
17-18 december – Kirsten Mariën
28 december – Yinka Kuitenbrouwer